Széchenyi 2020

Bejelentővédelem

Tisztelt Munkavállalók / Partnerek / Megbízók / Vállalkozók!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2023.07.24. napjától hatályos, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve a Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszert alakított ki. E rendszer a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől elkülönülő szervezeten belüli, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett magatartásokkal és/vagy mulasztásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, melyet a Társaság a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során. 

Tájékoztatjuk, hogy az Önökre alkalmazandó Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendjében foglalt alapvető rendelkezésekkel, követelményekkel összhangban a Társaság elkötelezett az iránt, hogy a visszaélést bejelentő személyeket ne érje semmilyen hátrány a bejelentés megtétele miatt. A Társaság belső visszaélés-bejelentési rendszerrel összefüggő adatkezeléseiről az Adatkezelési tájékoztatóban találhatnak információt.

Belső visszaélés-bejelentési rendszerünkkel, eljárásrendünkkel kapcsolatos kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

A Társaság bejelentővédelmi felelőse: Dr. Miklós Péter

Kelt: Budapest, 2024. január 1.

Tisztelettel:
HUMÁN HOLDING Kft.