Széchenyi 2020

írta: Gazdag Nikolett

Sokan tapasztalták már, hogy fizetésnapon kisebb összeg érkezik a számlájukra, mint amire számítottak. Ebben az esetben valószínűleg az előzetes írásbeli értesítés ellenére elkerülte a figyelmüket egy esetleges munkabérletiltás megléte, melyet a munkáltatójuk egy végrehajtó szerv utasítására foganatosított.

Mutatjuk, miért és hogyan zajlanak a dolgok ebben a szituációban.


Hogyan indítható letiltás?

Letiltásra, végrehajtásra csak jogszabály, vagy végrehajtható határozat alapján van lehetőség.

Mit jelent a jövedelemletiltás?

A végrehajtó hivatalos úton utasítja a jövedelmet folyósító szervet (munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb.), hogy az adós járandóságából rendszeresen vonjon le bizonyos összeget a tartozása fejében és azt utalja át a végrehajtónak, illetve a hitelezőnek.

Hogyan számolják a letiltás összegét?

A letiltás a bruttó bért illető levonások után fennmaradó összegből, a nettó fizetésből történik. Fontos kitétel, hogy meg kell hagyni az adós részére a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegét (jelenleg 28.500 forint).

Milyen mértékű lehet a letiltás?

Egy letiltás a bér 33 százalékát érinti, több letiltásnál a levonás a fizetés legfeljebb 50 százalékáig terjedhet.

Milyen esetben vonható le a bér 50 százaléka?

Ha egynél több letiltással rendelkezik a munkavállaló, illetve az alábbi követelések esetén:

 • tartásdíj,
 • az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér-követelés,
 • jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás.

Mi a teendő több letiltás esetén?

Ha munkavállaló bérét több letiltás is terheli, a levonás teljesítésének sorrendje a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, Vht. 165. §. szerint az alábbiak szerint alakul:

 • Gyermektartásdíj,
 • Jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj,
 • Munkavállalói munkabér és a vele azonos elbírálás alá eső járandóság (65. és 66. §),
 • A büntető- és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg,
 • Adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
 • Egyéb követelés,
 • A végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

Miből lehet letiltást levonni?

 • táppénzből,
 • végkielégítésből,
 • jutalomból,
 • szolgálati viszony alapján járó illetményből,
 • munkaviszony jellegű jogviszony alapján járó munkadíjból,
 • munkabér jellegű ösztöndíjból,
 • bármely munkából eredő díjazásból, juttatásból, amelyet rendszeresen, vagy időszakonként visszatérően kap.

A gyermekgondozási segélyből, a gyermeknevelési támogatásból, a családi pótlékból, a munkanélküli-ellátásból (ide tartozik a munkanélküli járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli segély), az iskoláztatási támogatásból, a baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, a táppénzből, a gyermekgondozási díjból, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyből szintén legfeljebb 33 százalékot lehet levonni, de csak az alábbi követelések fejében:

 • gyermektartásdíj,
 • jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás,
 • gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatások,
 • jogalap nélkül felvett gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és anyasági támogatás

Mely jövedelmek mentesek a végrehajtás alól?

 • A nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása,
 • az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerinti életjáradék,
 • az átmeneti segély,
 • a rendszeres szociális segély,
 • az időskorúak járadéka,
 • a munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
 • az ápolási díj,
 • az anyasági segély,
 • a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
 • a megváltozott munkaképességű személyt megillető juttatás,
 • az átmeneti jövedelem-kiegészítés,
 • az átmeneti járadék,
 • a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
 • a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat és a gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokat,
 • a nevelőszülő részére államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díj,
 • az ösztöndíj (a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével),
 • a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,
 • a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,
 • a fogyatékossági támogatás.

Megszűnik-e a letiltás munkahely váltásakor?

Nem. A munkabérre kivetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós az új munkáltatótól kap.

Kérhető-e a letiltás felfüggesztése a munkáltatótól?

A munkáltatótól nem. A végrehajtást kérő szerv adhat ki felfüggesztő vagy megszüntető határozatot és csak ez alapján szüntethető meg a letiltás.

+1. Az alkalmi munka utáni (napi bejelentés) jövedelemből is tilthat-e le a végrehajtó?

Igen, az alkalmi munka utáni bér is letiltható.